Επιστολή – Δικαίωμα εξαγοράς κενών διαστημάτων από Δ.Υ. ενόψει συνταξιοδότησης

16 Οκτωβρίου 2023


Προς:

1.Υπουργείο Εργασίας

-Υπουργό Εργασίας

κ. Α. Γεωργιάδη

-Υφυπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης

κ. Π. Τσακλόγλου

  1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

– Υπουργό Οικονομικών

κ. Κ. Χατζηδάκη

– Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Θ. Πετραλιά

 

Θέμα: Προώθηση συνταξιοδοτικής ρύθμισης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία στους Δημοσίους Υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται με αυτήν, δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ή εξαγοράς κενών διαστημάτων ασφάλισης ή ανεργίας.

Δεδομένου ότι είναι πλέον μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, που πριν από το διορισμό του εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με κενά διαστήματα ασφάλισης ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση σχετικής ρύθμισης, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους «ιδιωτικούς υπαλλήλους» (άρθρο 40 του ν. 3996/2011).

Συγκεκριμένα προτείνεται μετά το τέλος του εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 169/2007 να προστεθεί το παρακάτω νέο εδάφιο:

 

«Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης. Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος  επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς εξαγορά, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης αλλά μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.»

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2023.10.16 – Επιστολή – Δικαίωμα εξαγοράς κενών διαστημάτων από Δ.Υ. ενόψει συνταξιοδότησης

Print Friendly, PDF & Email

Source link