Επιστολή – Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου – Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία

11 Μαρτίου 2020


Προς:

  1. Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. Γενικοί Σύμβουλοι

Θέμα: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη «Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία»

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 66/19-02-20 έγγραφό μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων (κυρίως των Δήμων) από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, σας αποστέλλουμε τα πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 4ης Φεβρουαρίου 2020.

Η γνωμοδότηση της Ολομέλειας έκρινε ότι η διάταξη 25 παρ. 13 του Ν. 4354/15, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4569/18, είναι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της αξιολόγησης, ούτε εισάγει χαρακτηριστική ρύθμιση.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους συναδέλφους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή – Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου – Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία

Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου

Print Friendly, PDF & EmailSource link