Επίσκεψη του προεδρείου της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ στο Διακλαδικό Σωματείο του ΥΕΘΑ Κρήτης

27 Ιουλίου 2018