Ενημερωτικό σημείωμα της ΑΔΕΔΥ σχετικά με το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης

20 Μαΐου 2013

Σας ενημερώνουμε, ύστερα από πληροφόρηση που είχαμε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γραφείο Υπουργού), ότι το ερωτηματολόγιο που έχει σταλεί στις Υπηρεσίες, για συμπλήρωση από τους εργαζόμενους, δεν ισχύει πλέον.

Άρα κανείς να μην συμπληρώσει το συγκεκριμένο έντυπο (Ερωτηματολόγιο).

Όπως μας γνωστοποίησαν τηλεφωνικά, θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος που θα αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο του νέου ερωτηματολογίου, όσο και στο νέο χρονικό διάστημα συμπλήρωσής του.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.