ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σχετικά με την αίτηση όχλησης στο ΝΣΚ

28 Δεκεμβρίου 2022


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την αίτηση όχλησης στο ΝΣΚ για τη μη παραγραφή αξίωσης αποδοχών από μισθολογικό κλιμάκιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Print Friendly, PDF & Email

Source link