ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – 2 – Για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των αντιπροσώπων στο 38ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

13 Σεπτεμβρίου 2022


 

ΠΡΟΣ:

 1. Ομοσπονδίες – μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 2. Μέλη Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 3. Ελεγκτική Επιτροπή
 4. Επιτροπή Πιστοποίησης

  ΚΟΙΝ.: Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – 2 –

Για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των αντιπροσώπων
στο 38ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 194/30-08-2022 Ενημερωτικής Εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο επικείμενο 38ο Τακτικό Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο θα αποζημιώσει τους αντιπροσώπους και τους λοιπούς συμμετέχοντες ως εξής:

 1. ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι Αντιπρόσωποι στο Συνέδριο από την Περιφέρεια θα πρέπει άμεσα να αποφασίσουν τον τρόπο μετακίνησής τους και να κάνουν άμεσα κρατήσεις εισιτηρίων, προκειμένου να εξασφαλίσουν εισιτήρια εντός των παρακάτω αναγραφόμενων ποσών, για τα οποία και θα αποζημιωθούν:

 

Α. Μετακίνηση με Μ.Μ.Μ.

 

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης (μετ’ επιστροφής), ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί (αεροπλάνο, ΚΤΕΛ, πλοίο, τρένο), ορίζεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

 1. Θράκη – Ανατ. Μακεδονία – Κρήτη και νησιά Αιγαίου πλην Κυκλάδων:  180€
 2. Κεντρ. Και Δυτ. Μακεδονία – Ήπειρος – Κέρκυρα:  160€
 3. Θεσσαλία – Ιόνια Νησιά (πλην Κέρκυρας) – Δυτ. Ελλάδα – Κυκλάδες: 120€
 4. Στερεά Ελλάδα – Πελοπόννησος: 80€

Για τη μετακίνηση με αεροπλάνο, απαραίτητη είναι η προσκόμιση της Απόδειξης Πώλησης Εισιτηρίου και της κάρτας επιβίβασης.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα το συνολικό ποσό πληρωμής.

Για τη μετακίνηση με τρένο, πλοίο, ΚΤΕΛ θα πρέπει να προσκομιστεί το εισιτήριο (έλευσης και επιστροφής).

 

Α1. Μετακίνηση με Ι.Χ.

Για τη μετακίνηση με Ι.Χ., απαραίτητο είναι να ταξιδεύουν ΤΡΕΙΣ τουλάχιστον σύνεδροι ανά αυτοκίνητο και να προσκομισθούν τα διόδια μέχρι την Αθήνα. Αποζημιώνεται Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ με τη χιλιομετρική απόσταση επί 0,35€ και την αξία των διοδίων, εφόσον βεβαίως προσκομίσει τα αποκόμματα όλων των διοδίων και δηλώσει στο λογιστήριο τα ονόματα των συνέδρων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Αυτονόητο είναι ότι οι δύο επιπλέον συνεπιβαίνοντες (πλην του οδηγού) δεν δικαιούνται αποζημίωση μετακίνησης.  Τονίζεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι από τρεις συνολικά επιβάτες στο αυτοκίνητο (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού), τότε ο οδηγός προσκομίζοντας τα αποκόμματα όλων των διοδίων αποζημιώνεται με τα ανώτατα ποσά ανά περιφέρεια, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Επισημαίνεται ότι χωρίς προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν μπορεί να δοθεί αποζημίωση μετακίνησης.

 

Β. Διαμονή αντιπροσώπων

Οι αντιπρόσωποι από την περιφέρεια θα διανυκτερεύσουν στο Ξενοδοχείο NOVOTEL, 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2022 (3 διανυκτερεύσεις), σε δίκλινα δωμάτια.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Ομοσπονδίες-μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να αποστείλουν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (adedy@adedy.gr και adedy1@adedy.gr)  τους καταλόγους με τους αντιπροσώπους τους κατανεμημένους, ανά δύο, για τα δίκλινα δωμάτια, ώστε να δεσμευτούν τα δωμάτια και ονομαστικά.

Αντιπρόσωπος που επιθυμεί μονόκλινο δωμάτιο θα αποζημιωθεί κατ’ ανώτατο όριο με το ποσό των 50€, με απόδειξη, σε ξενοδοχείο της επιλογής του. Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος για την κράτηση του δωματίου του και θα ενημερώσει σχετικά την Ομοσπονδία του και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γ. Διατροφή αντιπροσώπων

Για τους Αντιπροσώπους της περιφέρειας θα υπάρχει πρωινό (στο ξενοδοχείο NOVOTEL).

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα προσφερθούν καφέδες και βουτήματα για όλους τους συναδέλφους.

Η ημερήσια αποζημίωση για τους συνέδρους που προέρχονται από την περιφέρεια ορίζεται στα 50€ για τους δε συνέδρους που διαμένουν στην Αθήνα ορίζεται στα 30€.  Οι ημέρες αποζημίωσης είναι τρεις (6, 7, 8 Δεκέμβρη).

 

Πέραν των ανωτέρω καμία άλλη παροχή ή αποζημίωση δεν προβλέπεται.

 

Για την αποζημίωση απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας του τραπεζικού βιβλιαρίου στην οποία να αναγράφεται καθαρά ο  αριθμός ΙΒΑΝ. Χωρίς την προσκόμιση της ως άνω φωτοτυπίας δε θα γίνονται δεκτά τα παραστατικά (Αφορά τους Συνέδρους από την Περιφέρεια, δεδομένου ότι οι Σύνεδροι από την Αθήνα θα αποζημιωθούν μέσω των Ομοσπονδιών τους.)

Οι Ομοσπονδίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τους αντιπροσώπους τους, για όλα τα παραπάνω.

 

 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΔΡΟΙ

 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στο 38ο Συνέδριό της συμμετέχουν και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου (απερχόμενου) έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί Αντιπρόσωποι.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ως άνω περιπτώσεις η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα καλύψει:

 • Εφόσον διαμένουν στην Αθήνα: Ημερήσια αποζημίωση 30€ (διατροφή). Πέραν αυτού καμία άλλη παροχή ή αποζημίωση δεν προβλέπεται.
 • Εφόσον προέρχονται από την περιφέρεια:
 • Τρεις διανυκτερεύσεις (5, 6 και 7/12/2022) σε ξενοδοχείο της επιλογής τους (ανώτατο όριο αποζημίωσης 50€). Εφόσον επιθυμούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο Novotel, σε δίκλινο δωμάτιο, θα πρέπει να απευθύνονται στις Ομοσπονδίες τους για την ένταξή τους στους καταλόγους κατανομής συνέδρων σε δίκλινα δωμάτια.
 • Τη μετακίνησή τους, εφόσον αυτή γίνει με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ισχύουν και εδώ τα ανώτατα όρια αποζημίωσης ανά περιφέρεια όπως αυτά περιγράφονται στη σελ. 1 της παρούσης).
 • Τη διατροφή τους (ανώτατο όριο ημερήσιας αποζημίωσης 50€).

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ενημερωτική Εγκύκλιος 2 – Για τη μετακίνηση διαμονή και διατροφή των αντιπροσώπων

Print Friendly, PDF & EmailSource link