Ενημέρωση των Σωματείων για το νέο καταστατικό

24 Οκτωβρίου 2017

Όπως σας είναι γνωστό μετά από απόφαση του 12ου Καταστατικού Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, έχουμε ένα Νέο και σύγχρονο Καταστατικό. Οι βασικές επιδιώξεις της Τροποποίησης του ήταν στην κατεύθυνση, να αντιμετωπίσει, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα της πολυδιάσπασης και του κατακερματισμού των Σωματείων - Μελών μας.

 

Στόχοι του νέου Καταστατικού είναι:

 

  • Η δημιουργία δυνατών Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
  • Η ενδυνάμωση των Εργασιακών Σωματείων με την δυνατότητα που τους δίνεται, να συνενώνονται με άλλα Σωματεία των κλάδων των Ε.Δ. (ΓΕΣ- ΓΕΝ-ΓΕΑ).
  • Η μη δυνατότητα δημιουργίας άλλου Πανελλαδικού ή Διαπεριφερειακού Σωματείου – Συλλόγου.
  • Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πιστοποίησης- Νομιμοποίησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, στο πνεύμα του Νέου Καταστατικού και των αποφάσεων του Συνεδρίου επισημαίνει τα παρακάτω:

Με την υπ΄ αριθμό 506/2017 διάταξη του  Ειρηνοδίκη Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση τροποποίησης Καταστατικού της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις και διατάχθηκε η εγγραφή των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Επειδή το νέο καταστατικό θα ισχύσει μετά την ανωτέρω εγγραφή, η Ομοσπονδία καλεί τα Σωματεία – Μέλη της, να διεξάγουν αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων μετά την ανωτέρω εγγραφή, ήτοι μετά τις 22 Νοεμβρίου 2017.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι, για την καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης θα πρέπει:

  • Τα πρωτοβάθμια Σωματεία να γνωρίζουν έγκαιρα στην ΠΟΕ-ΥΕΘΑ την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για Δ.Σ και για αντιπροσώπους στην  ΠΟΕ-ΥΕΘΑ όπως έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2, στο εγκεκριμένο Καταστατικό.

 

Απόσπασμα (σελ. 29):

 

«Υποχρεωτικά τα Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, ένα μήνα πριν την εκλογή Αντιπροσώπων για τα Συνέδρια, θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως την Διοίκηση της, προκειμένου να παρίστανται μέλη της επιτροπής Πιστοποίησης – Νομιμοποίησης στις αρχαιρεσίες. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την ψήφιση του παρόντος».

Εξυπακούεται ότι όσα Σωματεία μέλη μας δεν εφαρμόσουν τις διατάξεις του Νέου Καταστατικού που προβλέπει την παρουσία της Επιτροπής Πιστοποίησης - Νομιμοποίησης στις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, δεν νομιμοποιούνται αυτοδίκαια για την συμμετοχή τους στο επόμενο Συνέδριο.

 

  • Μετά την διεξαγωγή των εκλογών τα Σωματεία - Μέλη, να αποστείλουν σε διάστημα δυο (2) μηνών, τα δικαιολογητικά που προβλέπει το Καταστατικό (άρθρο 9 , παρ. 4).

Τέλος θα πρέπει να  τονισθεί η υποχρέωση των Σωματείων  – Μελών της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ να προσαρμόσουν το Καταστατικό τους στις διατάξεις του Καταστατικού της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ (*εφόσον χρειάζεται).

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/10/Eνημέρωση-Σωματείων-για-το-Νέο-Καταστατικό.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]