Εισηγητική ομιλία του Προεδρεύοντα της Ε.Ε., Δ. Μπράτη, στο 38ο Συνέδριο

13 Δεκεμβρίου 2022


Εισηγητική ομιλία του Προεδρεύοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Δ. Μπράτη, στο 38ο Συνέδριο

 Source link