Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Aποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της υπ΄ αριθ. 153/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

12 Μαρτίου 2021
Source link