Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Aποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της υπ΄ αριθ. 153/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

12 Μαρτίου 2021
Source link

Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram