Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα (ν.4735/2020, Α΄197)

3 Μαρτίου 2021
Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram