Εγκύκλιος – Εκ νέου αναβολή στη διεξαγωγή εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια – Μέτρα και ρυθμίσεις για τον κορωνοϊό

15 Δεκεμβρίου 2020