Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ

7 Δεκεμβρίου 2020
Source link