Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ
Source link

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial