Διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

17 Ιουνίου 2011

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το διεκδικητικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το 10ο Συνέδριο είναι :
1. Αναδιοργάνωση Επιτελείων
Για διαφόρους λόγους (οικονομικούς-οργανωτικούς-επιχειρησιακούς κτλ) συγχωνεύονται, μετακινούνται, καταργούνται υπηρεσίες και μονάδες. Στο προσωπικό υπάρχει έντονη ανασφάλεια και ανησυχία επειδή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση με αποτέλεσμα να διαδίδονται φήμες και σενάρια

Θεωρούμε κρίσιμη και απαραίτητη την συμμετοχή των εκπροσώπων των Πολιτικών υπαλλήλων στις αποφάσεις της Στρατιωτικής Ηγεσίας σε Οργανωτικά θέματα (Αναδιοργανώσεις μονάδων, Συγχωνεύσεις ή Κλείσιμο Εργοστασίων κτλ).
2. Φύλλα Πορείας (Φ.Π.) - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

·  Υπογραφή της ΚΥΑ στην οποία καλύπτονται οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τους συναδέλφους που έχουν πραγματοποιήσει ΦΠ, και παράλληλα προβλέπεται αύξηση κατά 20 ΦΠ για όλους.

·  Την αύξηση του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης και του ποσού της διανυκτέρευσης σύμφωνα με την ρύθμιση που ισχύει για τους Μηχανικούς του ΠΕΧΩΔΕ. Την αύξηση του ωρομισθίου από 1/200 σε 1/100 του Βασικού Μισθού.

·  Ταυτόχρονη καταβολή των Φ.Π. σε όλο το πολιτικό προσωπικό.Έκδοση ΦΠ από την ΔΠΠ/ΓΕΣ όλων των μονάδων του λεκανοπεδίου Αττικής.

·  Θεωρούμε απαραίτητη την διατήρηση των υπερωριών στα Νοσοκομεία, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Εργοστάσια, Ναυστάθμους κλπ.
3. Φαρμακεία–Νοσοκομεία–Οδοντιατρική Περίθαλψη

·  Να ολοκληρωθεί η νομοθετική ρύθμιση για τα Φαρμακεία ώστε να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και παράλληλα να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής ως έχει.

·  Δημιουργία Φαρμακείων στους μεγάλους Σχηματισμούς και στα ΚΙΧΝΕ.

·  Θεσμοθέτηση Ενιαίας Κάρτας εισόδου (για Νοσοκομεία-Θέρετρα-Λέσχες-Στρατιωτικά Πρατήρια κ.λ.π).
4. Οργανισμός- Προσλήψεις – Μετατάξεις- Εργοστάσια _

· Διεκδικούμε μέσω του νέου Οργανισμού την αξιοποίηση του Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης σε όλα τα επίπεδα.

Ειδικότερα :

α. Διατήρηση της οροφής και στα τρία Επιτελεία

β. Σύσταση θέσεων Γενικών Δντών και Συντονιστή Γενικού Δντή.

γ. Αντιστοιχία βαθμών.

·  Προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων σε Τεχνικό Προσωπικό κρισίμων ειδικοτήτων καθώς και διοικητικού προσωπικού που μπορεί να προέρχονται και από μετατάξεις.
Άμεση κάλυψη θέσεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στα Στρατιωτικά και Αεροπορικά Εργοστάσια, καθώς και στους Ναυστάθμους.
Παράλληλα, ξοδεύονται δυσανάλογα ποσά στην ιδιωτική πρωτοβουλία με αμφιβόλου προέλευσης αποτελέσματα και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

·  Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων βιωσιμότητας των Στρατιωτικών Εργοστασίων.

5. Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο – Επίδομα Ειδικών Συνθηκών

·  Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία να δείξει ότι τιμά τις υποσχέσεις της και να δώσει την μάχη στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα ψηφιστεί το Νέο Μισθολόγιο, για πραγματικές αυξήσεις στο Πολιτικό Προσωπικό του ΥΕΘΑ.

·  Άμεση ρύθμιση του ανθυγιεινού και επικίνδυνου επιδόματος σύμφωνα με την πρόταση της Ομοσπονδίας, καθώς και η άρση της ανισότητας στη χορήγηση μεταξύ των υπαλλήλων του ιδίου κλάδου στους ίδιους χώρους εργασίας

6. Θέρετρα- Κατασκηνώσεις

·  Διεκδικούμε το δικαίωμα για παραθερισμό σε όλα τα θέρετρα των τριών Επιτελείων, σε όλες τις περιόδους, σε όλη την Χώρα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και στο στρατιωτικό προσωπικό.

·  Η θέση μας στο θέμα των κατασκηνώσεων είναι να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και στα τρία Επιτελεία χωρίς περιορισμούς και χωρίς καμμία επιβάρυνση στο οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Για δεύτερη συνεχή χρονιά τα παιδιά των Πολιτικών Υπαλλήλων του ΓΕΣ αντιμετωπίστηκαν με άλλους όρους σε σχέση με αυτά του ΓΕΝ και ΓΕΑ.

7. Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

·  Άμεση επέκταση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο δημόσιο με βάσει τον κανονισμό του ΙΚΑ.

·  Επέκταση του καθεστώτος ασφάλισης και συνταξιοδότησης των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά που ισχύει στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους εργαζόμενους στο δημόσιο.

8. Επίδομα ειδικής παροχής των 176 € στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Εφαρμογή των Δικαστικών αποφάσεων.
9. Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας των μαθητευομένων στις σχολές μαθητείας.

·  Στους υπηρετούντες Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ που προέρχονται από σχολές μαθητείας, ο χρόνος που μεσολάβησε από την αποφοίτηση τους έως την επαναπρόσληψή τους να αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εκτός από το δικαίωμα αναδρομικής λήψης διαφοράς αποδοχών.

·  Τον παραπάνω αναγνωριζόμενο χρόνο δημόσιας υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξαγοράσουν καταβάλλοντας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν.

10. Διατήρηση επιδόματος παραμεθορίων περιοχών χωρίς περικοπές
Μας εκφράζει η θέση της ΑΔΕΔΥ στο νέο Νόμο περί Μισθολογίου.
11. Επίδομα Ναρκαλιευτών (διατήρηση)

12. ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Διατήρηση αυτονομίας

Χωρίς συνένωση με άλλα Ταμεία

13. Υγιεινή και ασφάλεια Εργαζομένων.

Επέκταση των επιτροπών (ΕΥΑΕ) σε όλους τους χώρους εργασίας, με κατάλληλη εκπαίδευση των Γιατρών Εργασίας, όσο και των Τεχνικών Ασφαλείας που τις πλαισιώνουν.

14.Χορήγηση Επιδόματος εξωδιδακτικής Απασχόλησης στους ΕκπαιδευτέςΥπαλλήλουςΤεχνικών Ειδικοτήτων.

15. Χορήγηση Επιδόματος υπογραφής καταλόγου στους Τεχνικούς Α/ΦΩΝ.

16. Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση

Συνεχής Επιμόρφωση σε σχολεία Εσωτερικού και Εξωτερικού, χωρίς να αποκλείονται οι Πολιτικοί Υπάλληλοι.

17. Ενοποίηση των Σωματείων.

Μέλημα της Ομοσπονδίας είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της πολυδιάσπασης και του κατακερματισμού.

Στόχος είναι ο αριθμητικός περιορισμός των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, η συνένωση τους και η ανάπτυξή τους σε τρία επίπεδα κατά Γενικό Επιτελείο, ήτοι :

· Ένα εργασιακό σωματείο ανά χώρο (εργοστασιακού χαρακτήρα)

· Ένα πρωτοβάθμιο σωματείο ανά Νομό ή Περιφέρεια

· Μια Ομοσπονδία στο ΥΕΘΑ.