Διακλαδικά Σωματεία

  • Σωματείο Εργαζομένων του ΥΠ.ΕΘ.Α. στην Κρήτη
  • Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. Πελοποννήσου
  • Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α. Μακεδονίας
  • Σύλλογος Πτυχιούχων ΥΠ.ΕΘ.Α.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial