Γνωμοδοτικό σημείωμα επί της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

14 Μαΐου 2020


ΠΡΟΣ:

  1. Ομοσπονδίες-μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  3. Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Θέμα: Αποστολή γνωμοδοτικού σημειώματος

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής μας συμβούλου επί της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και ασύλου με τίτλο «Βελτίωση Μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση των διατάξεων των Ν.4636/2019, 4375/2016, 4251/2019 και άλλες διατάξεις».

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή – Αποστολή γνωμοδοτικού σημειώματος

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Print Friendly, PDF & EmailSource link