Γνωμοδοτικό σημείωμα  αναφορικά με τη νεότερη νομοθετική ρύθμιση του ν.4765/2020

28 Δεκεμβρίου 2022


 

Γνωμοδοτικό σημείωμα  αναφορικά με τη νεότερη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 44 ν.4765/2020 και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών για τη διατήρηση του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος μετατασσόμενου υπαλλήλου.

Γνωμοδοτηση

Print Friendly, PDF & Email

Source link