Για το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων – Ενίσχυση του ΑΣΕΠ»

22 Δεκεμβρίου 2020


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

                ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

                    (ΔΗ.ΣΥ.Π)

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων – Ενίσχυση του ΑΣΕΠ»

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα – ενίσχυση του ΑΣΕΠ», επισημαίνει τα εξής:

  1. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι υπέρ της καθιέρωσης αδιάβλητου, αντικειμενικού και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο, μέσω του ΑΣΕΠ με μετρήσιμα κριτήρια.
  2. Οποιαδήποτε αλλαγή στον εμβληματικό νόμο 2190/94 που καθιέρωσε το ΑΣΕΠ θα πρέπει να αποτελεί προϊόν ευρύτερης συναίνεσης, που θα προκύψει μέσα από εξαντλητικό διάλογο των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών φορέων, έτσι ώστε, οι όποιες αλλαγές γίνουν να αντέχουν στο χρόνο και να μην τροποποιούνται με την εναλλαγή κυβερνήσεων και υπουργών.
  3. Με το παρόν νομοσχέδιο καθιερώνεται ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός για το σύστημα των προσλήψεων στο Δημόσιο με test γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αθροίζουν συνολικά 100 μόρια. Σε αυτή την εκατοντάβαθμη κλίμακα τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων υποβαθμίζονται πλήρως, αφού το διδακτορικό μοριοδοτείται με 5 μόρια και το μεταπτυχιακό με 2 και ο ενιαίος τίτλος σπουδών επιπέδου μεταπτυχιακού με 1 μόριο. Ταυτόχρονα, δίνονται μέχρι και 20 μόρια για μεγάλες περιοχές της χώρας με την υποχρέωση παραμονής των νεοδιόριστων τουλάχιστον μια δεκαετία σε αυτές.
  4. Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού( Ε.Ε.Π.)καθιερώνεται η συνέντευξη, η οποία μάλιστα θα μετρά 35% στην τελική κρίση (ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό) χωρίς καν να καθιερώνονται δικλείδες ασφαλείας για τους υποψηφίους. Πέρα, όμως, από τις θέσεις Ε.Ε.Π. η συνέντευξη μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλες θέσεις ,αν ο φορέας το ζητήσει. Είναι γνωστό σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι η συνέντευξη, αποτελούσε και αποτελεί το κύριο μέσο προσλήψεων ημετέρων σε θέσεις του Δημοσίου.
  5. Το ποσοστό συμμετοχής των Ειδικών Κατηγοριών στις προσλήψεις είναι ιδιαίτερα αυξημένο και φτάνει συνολικά στο 36% των θέσεων. Δηλαδή στις 100 θέσεις, οι 36 θα δίνονται στις Ειδικές Κατηγορίες.
  6. Δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση στην προϋπηρεσία των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν για τις ίδιες θέσεις. Υποψηφίων που μπορεί να υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις μέχρι και 17 χρόνια. Απαξιώνεται ,έτσι, η εργασιακή εμπειρία και οδηγούνται, επί της ουσίας, στην απόλυση χιλιάδες συμβασιούχοι συνάδελφοί μας.
  7. Δεν υπάρχει κανένα μεταβατικό στάδιο για την υλοποίηση του νέου πλαισίου, αφού τα συγκεκριμένα άρθρα του νόμου για τον πανελλήνιο διαγωνισμό εφαρμόζονται 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή του.
  8. Ταυτόχρονα, επισημαίνουμε, τόσο στον υπουργό Εσωτερικών όσο και στην κυβέρνηση, ότι το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της παιδείας, υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων, κλπ δεν είναι το σύστημα προσλήψεων, αλλά η κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών θέσεων και τα τεράστια προβλήματα που ανακύπτουν στις δημόσιες υπηρεσίες, λόγω αυτής της έλλειψης. Με 8050 προσλήψεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, για το 2021, τη στιγμή που την προηγούμενη δεκαετία αποχώρησαν από το Δημόσιο πάνω 400.000 υπάλληλο, όχι μόνο δεν καλύπτονται τα κενά, αλλά αυτά παγιώνονται με επακόλουθο τις δυσμενείς εκπτώσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ύστερα από τα παραπάνω, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ καλεί την Κυβέρνηση:

▪Να σταματήσει την απαράδεκτη τακτική της να ψηφίζει με συνοπτικές διαδικασίες και  εν μέσω πανδημίας σημαντικά νομοθετήματα .Νομοθετήματα που απαιτούν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κι ευρύτερες συναινέσεις.

▪Να  μην προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου και να ανοίξει διάλογο με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς για το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο.

▪Να προχωρήσει, άμεσα,  σε μόνιμους μαζικούς διορισμούς  για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων  στο Δημόσιο.

 

Από τη Γραμματεία της ΔΗ.ΣΥ.Π.

Ανακοίνωση ΔΗΣΥΠ – Για το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών

Print Friendly, PDF & EmailSource link