Για την αυθαίρετη και παράνομη άρνηση υπογραφής απόφασης μετάθεσης

8 Ιουλίου 2024


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την αυθαίρετη & παράνομη άρνηση υπογραφής απόφασης μετάθεσης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη την καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας για την άρνηση υπογραφής από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ της απόφασης μετάθεσης συναδέλφου μετά από την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί, και τις προσφυγές της συναδέλφου, καταγγέλλει την αυθαίρετη και παράνομη άρνηση υπογραφής της πράξης μετάθεσης με αιτιολογία η οποία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το υπ’ άριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.41/917/7048/28-4-2023 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ρητά αναφέρει: «…η μη έκδοση απόφασης μετάθεσης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υ.Σ., λόγω μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης δεν ευρίσκει νόμιμο έρεισμα».

Η συγκεκριμένη άρνηση υπογραφής με αιτιολογία τη μη ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, πέρα του γεγονότος ότι στερείται νόμιμου και πραγματικού ερείσματος, είναι παράνομη και δημιουργεί θέμα διακριτικής μεταχείρισης της υπαλλήλου, δεδομένου ότι προηγούμενες μεταθέσεις ολοκληρώθηκαν βάσει των αναφερομένων στο ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΣ παραβιάζοντας ταυτόχρονα θεμελιώδεις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης όπως της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων κ.α

Επίσης, δε λαμβάνει υπόψη την ομόφωνη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, θεσμού κατοχυρωμένου με την παρ.4 του άρθρου 103 του Συντάγματος για τη διασφάλιση της μονιμότητας και της επαγγελματικής αυτονομίας των δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύοντας έτσι την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό.

Θεωρούμε αδιανόητη την άρνηση υπογραφής και ζητάμε την άμεση υλοποίηση του αιτήματος μετάθεσης της συναδέλφου.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2024.07.08 – Δελτίο Τύπου – Για την αυθαίρετη και παράνομη άρνηση υπογραφής απόφασης μετάθεσης

Source link