Από τη σημερινή, Τρίτη 24 Μαΐου 2022, συγκέντρωση της ΠΟΕ ΟΤΑ με αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων

24 Μαΐου 2022
Source link