Απόφαση ΕΕ – για τη μη σύννομη κατανομή εδρών στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

18 Απριλίου 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 για τη μη σύννομη κατανομή εδρών στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τη μη σύννομη κατανομή των εδρών, για την ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου στην ΟΕΝΓΕ, κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2022 και λόγω της δικαστικής προσφυγής που έγινε από Πρωτοβάθμιο Σωματείο της και εκδικάζεται στις 27 του Απρίλη, ανακοινώνει τα εξής:

  1. Η κατανομή των εδρών όπως έγινε στις αρχαιρεσίες της ΟΕΝΓΕ για την κατανομή των 27 εδρών του Γενικού Συμβουλίου, είναι αντίθετη με την κατανομή που γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια, τόσο στα συνέδρια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όσο και στα συνέδρια των Ομοσπονδιών. Στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ η Εφορευτική Επιτροπή με ψήφους 2-2 (η ψήφος της Προέδρου μετρήθηκε διπλή) όρισε ως εκλογικό μέτρο μόνο τον ακέραιο αριθμό (8), με αποτέλεσμα οι έδρες του Γενικού Συμβουλίου που κατανεμήθηκαν να βγουν 28 αντί 27 που προβλέπει το καταστατικό της ΟΕΝΓΕ. Στη συνέχεια αφαίρεσαν, αυθαίρετα, μια έδρα από την τελευταία παράταξη η οποία είχε 16 ψήφους / 8 (μέτρο)  = 2 έδρες, με το σκεπτικό ότι δεν είχε υπόλοιπο και την έδωσαν στην πρώτη παράταξη!!!
  2. Εδώ και 40 χρόνια, τόσο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο συνέδριό της, όσο και οι Ομοσπονδίες, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, εφαρμόζουν στις εκλογές για την ανάδειξη Γενικού Συμβουλίου τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 1361/83 (μεταγενέστερου του Ν. 1264/82) και η κατανομή των εδρών (όπου προκύπτουν περισσότερες) γίνεται με το ακέραιο μέρος του μέτρου και το πρώτο ή και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Αν ψάξει κανείς τα εκλογικά συνέδρια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα δει ότι σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες το μέτρο ήταν ο ακέραιος αριθμός συν το πρώτο ή και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 36ο, 37ο συνέδρια ΑΔΕΔΥ).

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε:

  1. Καλεί, έστω και τώρα, το νεοεκλεγέν Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ να αποκαταστήσει τη νομιμότητα κατανέμοντας τις έδρες, με βάση τα παραπάνω, τα οποία η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων, εφαρμόζει σε όλα τα συνέδριά της.
  2. Εάν αυτό δεν γίνει, πριν τη δίκη της 27ης Απριλίου 2022 και επειδή το θέμα αφορά άμεσα τόσο την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και τις Ομοσπονδίες (όπου διεξάγονται, αυτή την περίοδο, συνέδρια) η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα κάνει παρέμβαση και θα στηρίξει στο δικαστήριο την προσφυγή που έγινε από το Πρωτοβάθμιο Σωματείο Μαγνησίας της ΟΕΝΓΕ και τους θιγόμενους, κατά της συγκεκριμένης κατανομής των εδρών και υπέρ της αποκατάστασης της νομιμότητας.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.04.18 – Απόφαση ΕΕ – για τη μη σύννομη κατανομή εδρών στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

Πρακτικό Αρχαιρεσιών ΟΕΝΓΕ

Print Friendly, PDF & EmailSource link