Απόφαση ΕΕ – για τη μη σύννομη κατανομή εδρών στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΥΠΠΟ

21 Οκτωβρίου 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

για τη μη σύννομη κατανομή εδρών στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή το 14ο τακτικό θεματικό συνέδριο της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ που διεξήχθη 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2022 και τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν για την ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου στην ΠΟΕ/ΥΠΠΟ και οδήγησαν σε μη σύννομη κατανομή εδρών για το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της εν λόγω Ομοσπονδίας ανακοινώνει τα εξής:

  1. Η κατανομή των εδρών όπως έγινε στις αρχαιρεσίες της ΠΟΕ ΥΠΠΟ για την κατανομή των 33 εδρών του Γενικού Συμβουλίου, είναι αντίθετη με την κατανομή που γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια, τόσο στα συνέδρια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όσο και κατά πάγια συνδικαλιστική πρακτική στα συνέδρια των Ομοσπονδιών. Στο συνέδριο της ΠΟΕ ΥΠΠΟ η Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία όρισε ως εκλογικό μέτρο μόνο τον ακέραιο αριθμό (6), αντί του ορθού 6,9, με αποτέλεσμα οι έδρες του Γενικού Συμβουλίου που κατανεμήθηκαν να βγουν 36 αντί 33 που προβλέπει το καταστατικό της ΠΟΕ ΥΠΠΟ. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν αυθαίρετα τρεις έδρες από τις τεχνητά δημιουργημένες υπεράριθμες, από τις παρατάξεις που είχαν το μικρότερο υπόλοιπο, νοθεύοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα της βούλησης των συνέδρων, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην κάλπη. Έτσι παράταξη έχασε μία επιπλέον έδρα από το Γενικό Συμβούλιο με συνέπεια να πρέπει να γίνει κλήρωση για μία έδρα μεταξύ τριών παρατάξεων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ που με την ορθή εφαρμογή του εκλογικού μέτρου δεν θα γινόταν, ενώ παράταξη που είχε λάβει το εκλογικό μέτρο (6) και καταμετρήθηκαν 8 ψήφοι υπέρ αυτής, βρέθηκε καινοφανώς χωρίς εκπροσώπηση στο Γενικό Συμβούλιο!
  2. Εδώ και 40 χρόνια, τόσο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα συνέδριά της, όσο και οι Ομοσπονδίες, σεβόμενοι άπαντες την αρχή της Δημοκρατίας και της αναλογικής εκπροσώπησης όπου εμφανίζεται φαινόμενο υπεραριθμίας μεταξύ διανεμόμενων και κατανεμόμενων εδρών για τα όργανα διοίκησης, εφαρμόζει την εξής αρχή: η κατανομή των εδρών (όταν προκύπτουν περισσότερες) να γίνεται με το ακέραιο μέρος του μέτρου και το πρώτο ή και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο εκεί που κατανέμονται ακριβώς οι έδρες. Το ίδιο συνέβη για παράδειγμα στο 36ο και 37ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε και καλεί, έστω και τώρα και σίγουρα πριν την συγκρότησή του σε σώμα, το νεοεκλεγέν Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΥΠΠΟ να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και τη δημοκρατική αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης κατανέμοντας τις έδρες, με βάση τα παραπάνω, τα οποία η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων, εφαρμόζει σε όλα τα συνέδριά της.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.10.21 – Απόφαση ΕΕ – για τη μη σύννομη κατανομή εδρών στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΥΠΠΟ

Print Friendly, PDF & EmailSource link