Απόφαση ΓΣ ΑΔΕΔΥ – για την εγγραφή της ΟΣΕΚΔΥΠ στη δύναμη της ΑΔΕΔΥ

5 Οκτωβρίου 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ

του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

4 Οκτωβρίου 2021

για την εγγραφή της ΟΣΕΚΔΥΠ στη δύναμη της ΑΔΕΔΥ

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 4 Οκτωβρίου 2021, στην Αθήνα και στο Ξενοδοχείο Novotel, αποφάσισε την εγγραφή της ΟΣΕΚΔΥΠ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας) στη δύναμη των μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.    

Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας

Μούσιος Απόστολος              Κουσκουλής Γιώργος

2021.10.05 – Απόφαση ΓΣ ΑΔΕΔΥ – για την εγγραφή της ΟΣΕΚΔΥΠ στη δύναμη της ΑΔΕΔΥ

Print Friendly, PDF & EmailSource link