Απόφαση ΓΣ ΑΔΕΔΥ - ΑΔΕΔΥ

18 Οκτωβρίου 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ

του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

17 Οκτωβρίου 2022

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 17 του Οκτώβρη στην Αθήνα, αποφάσισε, τα εξής:

 

  1. Στήριξη της Γενικής Απεργίας της 9ης του Νοέμβρη:

Το Γενικό Συμβούλιο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφερειακές συσκέψεις, ενημερώσεις, Γενικές Συνελεύσεις, συνεντεύξεις τύπου κτλ) για την επιτυχία της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης της 9ης του Νοέμβρη που πραγματοποιείται μαζί με τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα.

  1. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων Ομοσπονδιών για το 38ο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Γενικό Συμβούλιο νομιμοποίησε 577 αντιπροσώπους 23 Ομοσπονδιών, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Πιστοποίησης του άρθρου 23 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με την απαραίτητη προϋπόθεση της οικονομικής τους τακτοποίησης. Καμία Ομοσπονδία ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ αν δεν καταθέσει τις συνδρομές της προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μέχρι και του Α΄ εξαμήνου του 2022. Οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες θα νομιμοποιηθούν στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο, εφόσον πρώτα ελεγχθούν από την Επιτροπή Πιστοποίησης.

Οι Ομοσπονδίες και οι αντιπρόσωποι που νομιμοποιήθηκαν -με την προϋπόθεση της οικονομικής τακτοποίησης- έχουν ως εξής:

Α/Α ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 26  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

2 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 80 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

4 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 19  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

5 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

6 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 5  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
17  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 124 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 

10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 117  

ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 

 

11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 16  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ 3 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 3  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

16 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 11  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 128  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

18 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 5  

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

19 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 5  

ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

20 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ 1 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

21 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. 5  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1  

ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

23 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 

Σύνολο: 577 αντιπρόσωποι από 23 Ομοσπονδίες

 

  1. Εγγραφή Ομοσπονδίας στη δύναμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, την εγγραφή της Ομοσπονδίας  Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (ΟΕΑΑ) στη δύναμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.   

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Μούσιος Απόστολος               Κουσκουλής Γιώργος

     2022.10.18 – Απόφαση ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Print Friendly, PDF & EmailSource link