Απόφαση Γενικού Συμβουλίου – πρόγραμμα δράσης

22 Μαΐου 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ

του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 20/05/2020

για το πρόγραμμα δράσης

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για το πρόγραμμα δράσης, για το επόμενο διάστημα, αποφάσισε τα εξής:

  1. Να στηρίξει τις κινητοποιήσεις που γίνονται, αυτή την περίοδο, στην Παιδεία για την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου, καθώς και στην υγεία για στήριξη του ΕΣΥ και της Δημόσιας Υγείας.
  2. Εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από συνεννόηση με τις Ομοσπονδίες, να προχωρήσει σε αγωνιστικές – απεργιακές κινητοποιήσεις, σε χρόνο που θα κρίνει κατάλληλο, για την υπεράσπιση των κατακτήσεων των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

Μούσιος Απόστολος            Κουσκουλής Γιώργος

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου – πρόγραμμα δράσης

Print Friendly, PDF & EmailSource link