Απόσπασμα χαιρετισμού του μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δημήτρη Μπράτη, στην κινητοποίηση της 14ης Δεκεμβρίου 2023

15 Δεκεμβρίου 2023