Αποστολή της υπ΄ αριθμ. 2367/2021 απόφασης του ΣτΕ για τις άδειες ανατροφής και σχετικού Ενημερωτικού Σημειώματος της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

1 Φεβρουαρίου 2022


Προς:

  1. Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Αποστολή της υπ΄ αριθμ. 2367/2021 απόφασης του ΣτΕ για τις άδειες ανατροφής και σχετικού Ενημερωτικού Σημειώματος της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ΄ αριθμ. 2367/2021 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφορικά με τα όσα έκρινε η απόφαση σε σχέση με το δικαίωμα ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με τέκνο ηλικίας 2-4 ετών, κατά τον χρόνο διορισμού τους, και με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι κατά τόπον αρμόδιες διευθύνσεις Εκπαίδευσης να συμμορφωθούν άμεσα προς το σκεπτικό της απόφασης.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.02.01 – Επιστολή – Αποστολή της υπ΄ αριθμ. 2367.2021 απόφασης του ΣτΕ και σχετικού Ενημερωτικού Σημειώματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 2367 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Print Friendly, PDF & EmailSource link