ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΣ-ΓΔΟΣΥ-ΓΔΑΕΕ-ΓΔΠΕΑΔΣ | ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

9 Δεκεμβρίου 2020