Απαραίτητα έντυπα και οδηγίες συμπλήρωσης για την διαδικασία της κινητικότητας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4172/2013

Κατεβάστε από την κάτωθι λίστα τα απαραίτητα αρχεία (έντυπο αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης) με βάση την κατηγορία που ο κάθε υπάλληλος ανήκει (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) για την διαδικασία της κινητικότητας μέσω ΑΣΕΠ:

 

 

Η διαδικασία των αιτήσεων θα γίνει με την ευθύνη των Διευθύνσεων Πολιτικού Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων.

Κατεβάστε εδώ και οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων προέλευσης σχετικά με τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των προς μετάταξη υπαλλήλων (κινητικότητα).

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial