Απάντηση στην Κυρία Ειδική Γραμματέα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα για τις συνδικαλιστικές άδειες

15 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ : « ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ »

Η κυρία Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το από 31-10-2017, υπ΄ αριθμό Φ940/4/74569,Σ.17855, έγγραφο της με θέμα «Συνδικαλιστικές Άδειες», το οποίο απευθύνεται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των τριών Επιτελείων του Υπουργείου ζήτησε τα εξής:

 

«Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τους Υπαλλήλους του Επιτελείου σας οι οποίοι είναι μέλη Πρωτοβαθμίων, Δευτεροβάθμιων  και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων , καθώς και τις ημέρες χρήσης συνδικαλιστικών αδειών αυτών.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω η  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» δηλώνει ότι:

 

  1. Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Σωματεία δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν ονομαστικό κατάλογο των μελών τους στον εργοδότη τους, καθώς το αίτημα του εργοδότη παραβιάζει την συνταγματικώς προστατευόμενη συνδικαλιστική ελευθερία. Ομοίως και για τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.
  2. Μέλη Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων –Ομοσπονδιών είναι οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Σωματεία και όχι φυσικά πρόσωπα Υπάλληλοι.
  3. Μέλη της μοναδικής Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων, ήτοι της ΑΔΕΔΥ, είναι οι Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις- Ομοσπονδίες και όχι φυσικά πρόσωπα Υπάλληλοι.
  4. Κατάλογο μελών της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης δύναται να προσκομίσει μόνο η ίδια η ΑΔΕΔΥ, προς την οποία πρέπει να απευθυνθεί απευθείας η κυρία Ειδική Γραμματέας και όχι οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Τριών Επιτελείων και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Υπουργείου μας.
  5. Το θέμα των Συνδικαλιστικών αδειών ουδεμία σχέση έχει με τα απλά μέλη των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ούτε βέβαια με τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, τα οποία είναι νομικά πρόσωπα και όχι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να δικαιούνται Συνδικαλιστικής άδειας.
  6. Είναι πρωτοφανές να ζητείται από την ηγεσία Υπουργείου η αποστολή ονομαστικού καταλόγου μελών των Πρωτοβάθμιων Σωματείων από τις Διευθύνσεις Προσωπικού. Πέραν του παράνομου, αντιδεοντολογικού και αντισυνταγματικού χαρακτήρα του αιτήματος δεν αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα του , ήτοι για ποιο λόγο η κυρία Ειδική Γραμματέας πρέπει να γνωρίζει αν κάθε εργαζόμενος είναι μέλος Σωματείου και ποιου.

Συνεπώς το αίτημα της κυρίας Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν δύναται να ικανοποιηθεί.

 

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/11/απαντηση-στην-ειδικη-για-συν_αδειες.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]