Αξιολόγηση Πολιτικού Προσωπικού

18 Απριλίου 2019

ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

       Η ΑΔΕΔΥ στην σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την Αξιολόγηση, που αφορά και το υπουργείο μας.

  Στην συνάντησή μας, με την κα Ειδική Γραμματέα, μας ξεκαθάρισε ότι θα ζητήσει να γίνει η αξιολόγηση του 2018, όπως και η αντίστοιχη του 2017, καθώς επίσης και η προσμέτρηση της στις κρίσεις για την ανάληψη θέσεων ευθύνης.

 Στην εν λόγω συνάντηση επαναφέραμε την θέση μας ως προς την αδυναμία που παρουσιάζεται στο Υπουργείο μας και καθιστούν τον νόμο δύσκολα εφαρμόσιμο, καθώς δεν έχει προβλεφθεί στον νόμο η αξιολόγηση και των στρατιωτικών προϊσταμένων από τους υφιστάμενους πολιτικούς υπαλλήλους, μέσω του ανώνυμου ερωτηματολογίου, όπως έχει θεσμοθετηθεί για όλους τους άλλους προϊσταμένους στο δημόσιο. 

 Η ιδιαιτερότητα ως προς την εφαρμογή του Ν. 4369/16 για το  υπουργείο μας, καθώς αξιολογούμαστε από το προϊστάμενο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο δεν απέχει, ακυρώνει στην πράξη τους λόγους για τους οποίους στηρίζουμε την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.

  Με βάση τα παραπάνω καλούνται τα Σωματεία – Μέλη της ΠΟΕ – ΥΕΘΑ, να ενημερώσουν τα φυσικά τους μέλη, ώστε να αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή γνωρίζοντάς τους ότι υπάρχει Νομική Κάλυψη.

Για την Διοίκηση της Π.Ο.Ε – Υ.ΕΘ.Α

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2019/04/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.doc" viewer="google"]