Ανακοίνωση – Επανασυγκρότηση Γραμματείας Ισότητας

2 Δεκεμβρίου 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επανασυγκρότηση Γραμματείας Ισότητας

 

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανασυγκροτήθηκε, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας του Θεσμού, η Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η λειτουργία αυτής της Γραμματείας έρχεται να καλύψει ένα κενό χρόνων. Σήμερα ειδικά, που η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει στην επιφάνεια τις ήδη υφιστάμενες μορφές ανισότητας, με τις έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις να οξύνονται και την έμφυλη βία να αυξάνεται, η επαναλειτουργία της Γραμματείας της Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επιβάλλεται από τις συνθήκες.

Κεντρικοί στόχοι της Γραμματείας Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι:

  • Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
  • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ισότητας των φύλων στους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα.
  • Υποστήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων που υφίστανται έμφυλες διακρίσεις
  • Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων του ΔΤ.

Η Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαρτίζεται από τις:

Τσίριγκα Ιωάννα 6974874483 itsiriga@hotmail.com
Παλαιολόγου Στέλλα 6937392173 stellapal@ymail.com
Παπαδημητρίου Σταυρούλα 6976763827 st.papadimitriou@yahoo.gr
Ψαραύτη Μίνα 6937485591 minpsa@gmail.com
Μονιάκη Χρυσούλα 6977787770 xmoniaki@yahoo.gr
Γιαννούλια Κατερίνα 6945754555 katerina.giannoulia@gmail.com

Ως Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην ανάγκη επανασύστασης του αρμόδιου κρατικού φορέα για την ισότητα των φύλων και απεμπλοκής του από την οικογενειακή πολιτική, καθώς και στην ανάγκη αυτονομίας και ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που μαζί με το ΚΕΘΙ πρέπει να επιστρέψουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η συνύπαρξη ισότητας των φύλων και οικογενειακής πολιτικής κάτω από τον ίδιο φορέα, υποβαθμίζει τις πολιτικές ισότητας στη χώρα και υπονομεύει τον αγώνα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, συνδέοντας τις γυναίκες με την οικογένεια και διαιωνίζοντας τα πιο συντηρητικά στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων.

Η ισότητα των φύλων αφορά το σύνολο των δημοσίων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της βίας κατά των γυναικών, της συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, της εκπαίδευσης, καθώς και τα δικαιώματα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό κοκ. Γι’ αυτό και η μέχρι πρότινος υπαγωγή της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εσωτερικών ταίριαζε απόλυτα στο εύρος και τον οριζόντιο χαρακτήρα που έχουν και πρέπει να έχουν οι πολιτικές ισότητας των φύλων.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεν τεμαχίζεται, ούτε συγχωνεύεται, αλλά αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και των πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά:

  • την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  • την επιστροφή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτές τις δύσκολές συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία για την χώρα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ενισχυθεί τόσο με προσωπικό, όσο και με οικονομικούς πόρους.

Από τη Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γραμματεία Ισότητας – Ανακοίνωση – Επανασυγκρότηση Γραμματείας Ισότητας

Print Friendly, PDF & EmailSource link