Ανακοίνωση – Για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

21 Απριλίου 2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 21/04/2021, στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δια ζώσης ψηφοφορία, για την ανάδειξη Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στην ψηφοφορία πήραν μέρος και τα 17 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ψήφισαν: 17

Έγκυρα: 11

Άκυρα: 6

Έλαβαν:

  • Μπράτης Δημήτρης: 6
  • Πολυμερόπουλος Βασίλης: 5

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΔΕΝ εκλέγεται Πρόεδρος, επειδή καμία υποψηφιότητα δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στο επόμενο διάστημα.

Την ευθύνη σύγκλησης και τον συντονισμό των μελών της Ε.Ε., ως προς τα θέματα λειτουργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μέχρι τη συγκρότηση του Προεδρείου, έχει, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τις 4ης/2/2021, το μέλος της, Μπράτης Δημήτρης.

                                     

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανακοίνωση – Για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Print Friendly, PDF & EmailSource link