Ανακοίνωση για την αυριανή συγκέντρωση στις 19 Ιουλίου 2023

18 Ιουλίου 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την αυριανή συγκέντρωση στις 19 Ιουλίου 2023

 

Συνάδελφοι,

 Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη διευκολυντική Στάση Εργασίας την Τετάρτη 19 Ιουλίου και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καλύπτει όλη την Ελλάδα, εφ’ όσον οργανωθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία των κατά τόπους Νομαρχιακών Τμημάτων ή και πρωτοβάθμιων Συλλόγων.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανακοίνωση – Για την αυριανή συγκέντρωση στις 19.07.23

Print Friendly, PDF & Email

Source link