Αναγνώριση της νόσου Covid-19, ως επαγγελματικής ασθένειας για τους υγειονομικούς

[ad_1]

Προς:

  1. Γενικοί Σύμβουλοι
  2. Ομοσπονδίες
  3. Νομαρχιακά Τμήματα

 

 

Θέμα: Αναγνώριση της νόσου Covid-19, ως επαγγελματικής ασθένειας για τους υγειονομικούς

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), στο οποίο μετέχει εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., συζητήθηκε η τροποποίηση του Π.Δ 41/2010 (A΄ 921) για τη συμπλήρωση του «Εθνικού Καταλόγου Επαγγελματικών Ασθενειών» και προτάθηκε, στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού ρόλου του Συμβουλίου, η αναγνώριση της οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού από τον ιό SARS COV-2 (Covid 19) ως επαγγελματικής νόσου για τους υγειονομικούς. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, αφού αυτό ήταν αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και των υγειονομικών.

Παράλληλα, στο Συμβούλιο, τέθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το θέμα να παραλειφθεί η λέξη «ανάλογες» από την καταχώρηση α/47:

«Άλλες λοιμώδεις ασθένειες που προσέβαλαν το προσωπικό το οποίο ασχολείται με την πρόληψη, την περίθαλψη και την παροχή βοήθειας κατ’οίκον και ανάλογες δραστηριότητες από τις οποίες υπέχει κίνδυνος μόλυνσης», ώστε να μη λειτουργεί περιοριστικά για χώρους εργασίας και κλάδους. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

2021.03.04 – Αναγνώριση της νόσου Covid-19, ως επαγγελματικής ασθένειας για τους υγειονομικούς

Print Friendly, PDF & Email

[ad_2]

Source link