Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

15 Μαρτίου 2022


Στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mtpy.gr/2022/03/01/enarksi-portal/  έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου με θέμα: «Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων». Οι υπηρεσίες αυτές  έχουν σαν στόχο  τους  να βοηθήσουν σημαντικά την επικοινωνία των μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου  με τις υπηρεσίες του Ταμείου,  οι οποίοι θα μπορούν πλέον ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία,  να υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς τις υπηρεσίες του Ταμείου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης απονομής μερίσματος, διακοπής και μεταβίβασης μερίσματος, χορήγηση βεβαίωσης και επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος, προσκόμιση δικαιολογητικών κλπ), αλλά και να έρχονται  σε απευθείας επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ταμείου για διενέργεια συνάντησης, για υποβολή ερωτήματος, για την διευθέτηση της υπόθεσής τους. Στόχος του Ταμείου είναι οι υπηρεσίες αυτές να  εξελίσσονται διαρκώς με βάση τις ανάγκες των μετόχων και μερισματούχων και τις δυνατότητες του Ταμείου.

Print Friendly, PDF & EmailSource link