[ΑΔΕΔΥ] Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε σώμα

16 Ιανουαρίου 2018

Σημερινή συνεδρίαση, Τρίτη 16 του Γενάρη 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως εξής:

[embeddoc url="http://adedy.gr/wp-content/uploads/2018/01/2018.01.16-Δελτίου-Τύπου-Συγκρότηση-της-Εκτελεστικής-Επιτροπής-της-ΑΔΕΔΥ-σε-σώμα.pdf" viewer="google"]