[ΑΔΕΔΥ] Επιστολή προς Υπουργούς – Επιτροπή για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία

24 Μαρτίου 2018

Θέμα: Επιτροπή για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

Κύριοι Υπουργοί,

Με την υπ’ αριθμ. 2/14511/004/12-3-2018 απόφασή σας συγκροτήσατε 17μελή επιτροπή για «την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας».

Στην επιτροπή αυτή δεν μετέχει ούτε ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκφράζοντας και τη θέση των Ομοσπονδιών, που σχετίζονται με το θέμα (ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, ΠΟΕ-ΠΦΥ, ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ) σας καλεί να ανασυγκροτήσετε την εν λόγω επιτροπή και να συμπεριλάβετε σε αυτήν και εκπροσώπους των εργαζομένων.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

[embeddoc url="http://adedy.gr/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.21-Επιστολή-προς-Υπουργούς-Επιτροπή-για-την-επικίνδυνη-και-ανθυγιεινή-εργασία-1.pdf" viewer="google"]