Αίτημα για συνάντηση – ΜΠΤΥ

23 Ιουνίου 2021


Προς: τον Πρόεδρο

και τα μέλη του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ

 

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας για θέματα της αρμοδιότητάς σας, που αφορούν στους Δημοσίους Υπαλλήλους και ιδιαίτερα για το ζήτημα της επαναχορήγησης δανείων στους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2021.06.23 – Επιστολή – Αίτημα για συνάντηση ΜΤΠΥ

Print Friendly, PDF & EmailSource link