Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για να μην υπάρχουν «αποκλεισμοί» στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

7 Απριλίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για να μην υπάρχουν «αποκλεισμοί» στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Η αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της πανδημίας του ιού covid-19 διαμόρφωσε νέα δεδομένα στα μέλη της σχολικής κοινότητας -εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς- με την υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στους μαθητές, παρέχοντας υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή τους με τη μαθησιακή διαδικασία και συνάμα να συμβάλλουν με την ενεργή παρουσία τους στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη των παιδιών.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και δυσκολίες για την υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, για τις οποίες η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας δεν έχει πράξει, μέχρι τώρα, τίποτα για να τις επιλύσει.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, ζητά από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας:

  • Να εξασφαλίσει άμεσα τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των μαθητών στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ούτε τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (υπολογιστές κλπ), ούτε την απαιτούμενη σύνδεση.
  • Να προχωρήσει στην αναβάθμιση των παρωχημένων ψηφιακών υποδομών του σχολικού δικτύου, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσλειτουργία στις πλατφόρμες με αποτέλεσμα, αρκετές φορές, να αποδομείται στην πράξη η υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας να στηρίξουν με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση τη Δημόσια Παιδεία, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως να έχουν πρόσβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για να μην υπάρχουν «αποκλεισμοί» στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Print Friendly, PDF & EmailSource link