Έγγραφο της ΠΟΕ ΥΕΘΑ προς τους Αρχηγούς σχετικά με τα μέτρα προστασίας έναντι της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

19 Μαρτίου 2020